facebook

Комисия по етика в НБУ

Председател:

проф. Христо Тодоров, д.н.

член на Настоятелството на НБУ и преподавател в НБУ

 

Членове:

проф. д-р Людмил Георгиев

член на Настоятелството на НБУ и преподавател в НБУ

 

доц. д-р Петя Асенова

ръководител на департамент „Информатика“ и преподавател в НБУ

 

проф. д-р Магдалена Елчинова

ръководител на департамент „Антропология“ и преподавател в НБУ

 

Румяна Юрукова

член на Настоятелството на НБУ и главен счетоводител на НБУ

 

Румяна Каменова

главен юрисконсулт на НБУ

 

Веселина Къдрева

асистент в НБУ