facebook

Календар 2023 / 2024

2024_1050x399_crop_478b24840a

 

Календар 2023 / 2024

Календарът на академичната година предоставя точна информация за учебния процес през пролетния и есенния семестър, за сроковете за записване и заплащане, за консултациите и текущото оценяване на студентите, които се обучават дистанционно, кога са сесиите и ваканциите, както и информира за всички дати, организиращи обучението в НБУ.

 

 

 

Есенен семестър

Пролетен семестър

Записване
Записване за семестъра 12.06.2023 - 21.09.2023 г.
Записване с % увеличение

22.09.2023 - 08.10.2023: +5 %

09.10.2023 - 29.10.2023: +10 %

30.10.2023 - 19.11.2023: +15 %

20.11.2023 - 10.12.2023: +20 %

11.12.2023 - 31.12.2023: +25 %

01.01.2024 - 11.02.2024: +30 %

от 12.02.2024: +50%

Лекции, консултации и текущо оценяване
Седмица за ориентиране на студентите 25.09.2023 - 30.09.2023
Лекции и текущо оценяване за студенти от бакалавърските програми и програми "Архитектура" и "Право" - редовно обучение 01.10.2023 - 27.01.2024
Лекции и текущо оценяване за студенти от магистърските програми - редовно обучение 16.10.2023 - 11.02.2024
Лекции и текущо оценяване за студенти от бакалавърските програми - дистанционно обучение 01.10.2023 - 03.12.2023
Лекции и текущо оценяване за студенти от магистърските програми - дистанционно обучение 14.10.2023 - 17.12.2023
Компенсиране на учебни занятия

01.11.2023 г. (сряда) на 24.01.2024 г. (сряда)

08.12.2023 г. (петък) на 26.01.2024 г. (петък)

23.12.2023 г. (събота) на 27.01.2024 г. (събота)

02.01.2024 г. (вторник) на 23.01.2024 г. (вторник)

Оценяване след семестъра - сесия
Оценяване след семестъра - сесия за студенти от бакалавърски програми и  програми "Архитектура" и "Право" - редовно обучение 29.01.2024 - 18.02.2024
Оценяване след семестъра - сесия за студенти от магистърските програми - редовно обучение 12.02.2024 - 18.02.2024
Оценяване след семестъра - сесия за студенти от бакалавърските програми - дистанционно обучение 09.12.2023 - 21.01.2024
Оценяване след семестъра - сесия за студенти от магистърските програми - дистанционно обучение 06.01.2024 - 04.02.2024
Ваканции
Коледна ваканция 23.12.2023 - 02.01.2024
Междусеместриална ваканция
редовно обучение 19.02.2024 - 25.02.2024
дистанционно обучение 19.02.2024 - 25.02.2024
Записване
Записване за семестъра 02.01.2024 - 16.02.2024 г.
Записване с % увеличение

17.02.2024 - 03.03.2024: +5 %

04.03.2024 - 24.03.2024: +10 %

25.03.2024 - 21.04.2024: +15 %

22.04.2024 - 19.05.2024: +20 %

20.05.2024 - 09.06.2024: +25 %

10.06.2024 - 07.07.2024: +30 %

от 08.07.2024: +50%

Лекции, консултации и текущо оценяване
Седмица за ориентиране на студентите 05.02.2024 - 11.02.2024
Лекции и текущо оценяване - редовно обучение 26.02.2024 - 18.06.2024
Консултации и текущо оценяване - дистанционно обучение 02.03.2024 - 12.05.2024

Компенсиране на учебни занятия /национални празници/

03.03.2024 г. (неделя) на 18.06.2024 г. (вторник)

04.03.2024 г. (понеделник) на 17.06.2024 г. (понеделник)

 

24.05.2024 г. (петък) на 11.06.2024 г. (вторник)

Оценяване след семестъра - сесия
Оценяване след семестъра - сесия
редовно обучение 20.06.2024 - 07.07.2024
дистанционно обучение 18.05.2024 - 16.06.2024
Ваканции
Великденска ваканция 01.05.2024 - 06.05.2024
Надграждащо и продължаващо обучение, летни школи и майсторски класове
Редовно обучение (интензивни програми и курсове), надграждащо и продължаващо обучение (майсторски класове, курсове за продължаващо и професионално обучение, летни школи, публични лекции и семинари)  08 юли - 21 септември 2024 г. 
Септемврийска изпитна сесия 09 - 21 септември 2024 г.