facebook

Тома Н. Томов

Тома Н. Томов

На 16 октомври 2012 г. удостоен със званието „Почтен професор на Нов български университет“ за приноса му за цялостното изграждане на Университета. Психоаналитик, директен член на Международната психоаналитична асоциация (IPA). Д-р Томов е психиатър, преподавател и член на Настоятелството на Нов български университет. Разработва и води курсове по терапевтично поведение, отношения между хората и психодинамични теории. Супервизира професионалисти и екипи, които работят в помагащите професии. Автор на множество изследователски и научни публикации в областта на психичното здраве. От 1986 г. е доцент по психиатрия към Медицинска академия - София. От 1995 г. до 2005 г. е ръководител на катедрата по психиатрия на Медицинския университет в София. Научни интереси: допълнителна квалификация по фамилна и групова психотерапия, психодрама и психоанализа. Национален консултант по психиатрия към Министерството на здравеопазването от 1995 до 2005 г. Съучредител и бивш председател на Българската психиатрична асоциация. От 1991 г. и досега  проф. Томов е директор на Център „Български институт за отношения между хората” към Нов български университет. През 2000 г. е избран за почетен член на Кралския колеж по психиатрия – Лондон.