facebook

Мария ПОПОВА

Мария ПОПОВА

На 21 май 2007 година удостоена със званието "Почетен професор на Нов български университет" за цялостния й принос към Нов български университет и като основател на Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, на Международната ранноесенна школа по семиотика и магистърска и докторска програма по семиотика. Професор Попова е председател на Българско семиотично дружество от 2000 г., член на изпълнителния комитет на Балканската асоциация за семиотични изследвания и член на изпълнителния комитет на Международната асоциация за семиотични изследвания. От 1993 г. до 1996 г. е ръководител на департамент “Антропология” в НБУ, през 1993 г. е избрана за декан на Свободен факултет, от 1997 г. е декан на Бакалавърски факултет, а от 2000 г. директор на Център за продължаващо обучение. От 1995 г. е ръководител на Международната ранноесенна школа по семиотика, а през 1996 г. основава Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, който ръководи до 2007 г.