facebook

проф. д-р Веселин Методиев

проф. д-р Веселин Методиев


На 18 декември 2019 г., на официална церемония в Аулата на НБУ,  проф. д-р Веселин Методиев беше удостоен със званието „Почетен професор на Нов български университет“.

Академичният съвет присъди почетната титла на проф. д-р В. Методиев за изключителния му принос в развитието на образователната, научната и изследователската дейност в НБУ, за цялостната му успешна и иновативна дейност за развитието на образованието в България, както и за неговия ангажимент да продължи да работи за каузата на университета. 

През 1979 г. проф. Методиев завършва висшето си образование по история в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Доктор на науките става през 1990 г.

Професионалната му кариера преминава през Нов български университет, Главно управление на архивите към Министерски съвет, 37–ото и 38–ото народно събрание. Народен представител е в 40-ото народно събрание, където е зам.-председател на парламентарната група на „Демократи за силна България“. В периода 1997–1999 г. е вицепремиер и министър на образованието и науката. В тези години проф. Методиев е подготвил редица законопроекти, в които е отстоявал правото на частна инициатива в образованието и конкретно в сферата на висшето образование. Негови са идеите, залегнали в промените в ЗВО през 1999 г., даващи възможности за развитие на частните университети – правата за собствена структура и начин на управление на частните университети и прекратяването на смесената система на платено образование и държавна поръчка в университетската мрежа.

Преподавател в НБУ е от януари 1992 г., а от март 1994 г.  е назначен за зам.-ректор на НБУ по административните въпроси. През април същата година е и основател на департамент „История“, заедно с още колеги от БАН и СУ „Св. Кл. Охридски“.

Проф. Методиев е член на Настоятелството на НБУ от 2000 г., член на Председателския съвет на Настоятелството на НБУ от 2011 г., а от есента на 2016 г. е и председател на Издателския съвет в НБУ.

През 2013 г. проф. Методиев напуска политиката и е единствено преподавател и член на ръководството в НБУ. През тези години става  инициатор за разработването на университетски речник с основните образователни понятия, използвани в нашите учебни програми. Участва активно в множество семинари, на част от които е и създател („Четем отново Вера Мутафчиева”, „Какво ми/ни се случи след 1989 г.”). Неговият стремеж е към интердисциплинарни решения на големите въпроси около състоянието на хуманитарните науки. Съвсем наскоро бе определен и за председател на Научния комитет в НБУ.

Основните му изследователски интереси са в областта на историята на държавните институции в България. Преподава философия на историята; извори за българската история; история на държавните институции в България; история на модерната българска държава; европейска история.

Проф. д-р Методиев е автор на 4 самостоятелни монографии, множество статии и студии,  съавтор е на енциклопедичен сборник и документален том с българските конституции и конституционни проекти, претърпял две издания.

През 2019 г. проф. д-р Веселин Методиев е награден с  Националната награда „Христо Г. Данов“ в категория „хуманитаристика“ за монографичния си труд „Един много добър човек: Константин Стоилов и политическата добродетел“, издание на НБУ.

Прикачени файлове