facebook

проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров

проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров

Присъждане на званието „Почетен професор“ на проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров бе направено от Академичния съвет на НБУ на редовно заседание, проведено на 19 юли 2016 година в зала 20.


Проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров се дипломира като архитект в Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, защитава докторат в Bauhaus-Universität Weimar, където започва и научно-преподавателската си кариера. Преподава в УАСГ – София, както и в Universities of Applied Sciences – Stuttgart и Leipzig. Професор e в департамент „Архитектура“ на Нов български университет, където преподава от 2011 г. От 2002 г. е visiting professor на Международната академия по архитектура (IАА). От 1992 г. е член на DOCOMOMO International към ICOMOS, като през 1994 г. инициира създаването на българската секция на организацията. Член е на Съюза на архитектите в България, член на Камарата на архитектите в България и на Камарата на архитектите в Германия и асоцииран член на Съюза на българските художници – секция „Монументални изкуства“. 


Научните изследвания на Пеньо Столаров в областта на архитектурните конструкции са международно признати и патентовани в Германия, България и САЩ. Прототипите на дизайнерските му разработки са представяни на международни изложения. Неговото творчество като архитект и дизайнер е цитирано и отразено в професионалните издания. Като част от екипа на НБУ Пеньо Столаров създава Академично архитектурно ателие, чиято цел е да срещне студентите по архитектура с високите нива на професионализма в архитектурата.

 

Академично слово на почетен професор проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров на тема:
„За образованието на бъдещите архитекти“