facebook

Димитър ЙОНЧЕВ

Димитър ЙОНЧЕВ

На 24 януари 2012 г. проф. Димитър Йончев е удостоен със званието „Почетен професор на Нов български университет“ за приноса му в създаването и утвърждаването на програмите на департамент „Национална и международна сигурност“.  Преподавател във висшето образование от 1978 г.  досега, включително във Военната академия „Г. С. Раковски“, Академията на МВР и Нов български университет. Проф. Димитър Йончев е действителен член на всемирната академия по комплексна безопасност, председател на фондация "Демокрация и сигурност" и председател на Управителния съвет на сдружение "Балкански форум по сигурността". Научните му интереси са в областта на: теория на разузнаването, културната антропология на насилието, секретологията,  общата теория на сигурността и др. Сред книгите му са "Военно-техническият прогрес в Българската народна армия", "Отсъстващият образ", "Теория на скритото присъствие", "Разузнаване", „Равнища на сигурност".