facebook

Боримир КРЪСТЕВ

Боримир КРЪСТЕВ

На 21 януари 2000 г. удостоен със званието "Почетен професор на Нов български университет" за принос в утвърждаването и укрепването на Центъра за чужди езици като негов дългогодишен директор. Проф. Кръстев е сред най-значимите приподаватели в областта на съпоставителното езикознание, стилистиката, реториката, езиковата култура. Носител е на орден “Св. Св. Кирил и Методий” ІІ степен, както и на ордена на Правителството на Република Франция “Офицер на академичните палми” – за преподаването му във френските университети в Страсбург и в Екс-ан-Прованс. Сред публикациите му са “Умалителността в българския език”(1976), “Икономията в българския език” (1981), “Морфологията на българския език в 187 типови таблици”(1984), “Граматика на комуникацията” (1991), “Граматика за всички” (1993), “Наръчник за културен говор” (1995), “Популярна реторика”(2005) и много други.