facebook

Александър ДЖЕРОВ

Александър ДЖЕРОВ

На 3 април 2001 г. удостоен със званието "Почетен професор на Нов български университет" за  принос в развитието на НБУ и утвърждаване на департамент "Право" на научното поприще. Проф. Джеров произнася академична лекция на тема “Законодателните промени в областта на вещното право”. Александър Джеров е сред най-добрите юристи в областта на вещното право. Избран е за депутат в 7-ото Велико народно събрание  с листата на Съюза на демократичните сили. Работи като председател на Законадателната комисия. Избран е за депутат в 36-тото обикновено Народно събрание; председател на парламентарната Законодателна комисия.  Депутат в 37-ото и 38-ото Народно събрание от листата на Народен съюз, а от януари 1999 г. - зам.-председател на 38-ото Народно събрание на ротационен принцип.  Член на Радикалдемократическата партия от нейното основаване. От 1994 г. е професор от Специализирания научен съвет по правни науки. Автор на повече от 50 научни публикации и една монография.