Вера Мутафчиева

Вера Мутафчиева

Удостоена с титлата “Почетен доктор на Нов български университет” на 24 май 2000 година. 
 
Титлата се присъжда за нейната широка и разностранна дейност на историк, писател и общественик.
 
Проф. Мутафчиева е значим учен и историк, един от най-популярните съвременни български писатели, чиито исторически романи са преведени на редица езици. Завършва история в СУ "Св. Климент Охридски", като студент се насочва към изследвания в трудната област на османистиката. Професионалната й кариера започва от асистент в Ориенталския отдел на Народната библиотека, преминава през докторант и научен сътрудник на Института по история при БАН, до професор в Института по балканистика и Института за литература при БАН. Директор на Българския изследователски институт в Австрия, заместник-председател на БАН, председател на Комитета за българите в чужбина. Автор е на 79 научни статии по османска и българска история и 6 монографии, както и на 21 романа, преведени на 13 езика, 1 пиеса и 2 сценария на филми. Носител на Хердерова награда (1980), Награда на СБП (1979; 1992), Орден "Кирил и Методий" I ст. (1982), Наградата на град София (1985), Наградата за журналистика "Джон-Дими Паница" (1995).
 
На официалната церемония по удостояването с почетната титла проф. Вера Мутафчиева  произнася академична лекция "Паралели на историята - Иберия и Балканите"

Прикачени файлове