facebook

Вера Мутафчиева

Вера Мутафчиева

Удостоена с титлата „Почетен доктор на Нов български университет“ на 24 май 2000 година.

Титлата се присъжда за нейната широка и разностранна дейност на историк, писател и общественик.

Проф. Мутафчиева е значим учен и историк, един от най-популярните съвременни български писатели, чиито исторически романи са преведени на редица езици. Завършва история в СУ „Св. Климент Охридски“, където като студент се насочва към изследвания в трудната област на османистиката.

Професионалната ѝ кариера започва от асистент в Ориенталския отдел на Народната библиотека, преминава през докторант и научен сътрудник на Института по история при БАН, до професор в Института по балканистика и Института за литература при БАН. Директор на Българския изследователски институт в Австрия, заместник-председател на БАН, председател на Комитета за българите в чужбина.

Автор е на 79 научни статии по османска и българска история и 6 монографии, както и на 21 романа, преведени на 13 езика, 1 пиеса и 2 сценария на филми. Носител на Хердерова награда (1980), Награда на СБП (1979; 1992), Орден „Кирил и Методий“ I ст. (1982), Наградата на град София (1985), Наградата за журналистика „Джон-Дими Паница“ (1995).

На официалната церемония по удостояването с почетната титла проф. Вера Мутафчиева  произнася академична лекция "Паралели на историята - Иберия и Балканите"

 

Прикачени файлове