facebook

Уго Воли

Уго Воли

Удостоен с титлата „Почетен доктор на Нов български университет“ 3 юни 2010 година.

Титлата се присъжда за неговия принос за популяризиране на академичната култура и семиотиката в обществото, за забележителни теоретични постижения и заслуги по утвърждаването на международния престиж на програмите и международните школи по семиотика в Нов български университет.

Проф. Уго Воли е световноизвестен философ и семиотик, професор по семиотика в Университета в Торино, директор на Института за изследване на комуникацията и автор на публикации по теоретични, приложни и обществено значими проблеми.

На официална церемония по удостояването с почетната титла проф. Уго Воли произнася академична лекция „Въздействие, желание, приемане“.

Прикачени файлове