facebook

Герард Хендрик Хофстеде

Герард Хендрик Хофстеде

Удостоен с титлата „Почетен доктор на Нов български университет“ на 12 октомври 2001 г.

Титлата се присъжда за изключителните му заслуги към организационната и междукултурната психология, мениджмънта и бизнесадминистрацията, за принос в развитието на висшето образование и за заслуги към развитието на магистърската програма по бизнес администрация на НБУ.

Герард Хофстеде е професор в Тилбургския университет (Холандия), световноизвестен учен в областта на организационната психология и междукултурните различия. Изследванията му по проблемите, свързани с културноспецифичните измерения на организационното поведение, формират нова изследователска парадигма в организационната психология и оказват голямо влияние върху съвременните разбирания за ефективна бизнес организация.

Проф. Хофстеде е съосновател и директор на Института за изследвания по междукултурно сътрудничество в продължение на 13 години (от 1980 до 1993 г.), както и председател на неговия управителен съвет в периода от 1996 до 1998 г.

Автор е на 13 книги и на над 130 статии, някои от публикациите му са преведени включително на корейски, японски и китайски.

Редовен член е на Международната асоциация по междукултурна психология, Европейската група по организационни изследвания, Европейската бизнес асоциация, Холандската академия по мениджмънт.
 
На официалната церемония по удостояването с почетната титла проф. Герард Хендрик  произнася академична лекция "Софтуерът на националния ум: Културна карта на Европа".
 

Прикачени файлове