facebook

Александрос Лагопулос

Александрос Лагопулос

Удостоен с титлата „Почетен доктор на Нов български университет“ на 31 март 2004 година.

Титлата се присъжда за принос и активна академична подкрепа за развитието на Ранноесенната школа по семиотика и на магистърската и докторската програма „Семиотика“ в Нов български университет.

Проф. Лагопулос е роден на 14 януари 1939 г. в Кайро, Египет. Живее в Гърция. Завършва архитектура в Атина, специализира градоустройствена география в Париж, и защитава докторат в Сорбоната по социална антропология. През 1987 г. е в Изследователския център за език и семиотични изследвания в Университета на Индиана (Блумингтон), а от 1987 г. до 1988 г. в департамента по градско планиране в Лос Анджелис, Калифорния. През 1988 г. е във Вестфалския университет на Мюнстер, Германия, като изследовател и гост-професор по география, а през 1995 г. е в департамента по социална и икономическа география в Университета в Упсала – Швеция.

Академичната му кариера започва през 1962 г. като асистент в Националния технически университет в Атина. От 1974 г. е професор и ръководител на департамента по градско планиране и семиотика на пространството в Аристотеловия университет в Солун. Публикационната му дейност обхваща 3 дисертационни монографии, 11 монографични книги, 53 студии и статии, 11 раздели от книги, 36 публикации в сборници от конференции и конгреси, 25 разработени проекта с публикации върху тях.

От 1981 г. е президент на Гръцката семиотична асоциация, от 1980 г. е член на Изпълнителния комитет на Международната асоциация за семиотични изследвания. От 1999 г. е почетен президент на Международната асоциация по семиотика на пространството. От 1999 г. е вицепрезидент на Международната асоциация за семиотични изследвания, а от 1994 г. е член на ръководството и първи президент на Балканската асоциация за семиотични изследвания.
 
На официалната церемония по удостояването с почетната титла проф. Лагопулос произнася академична лекция "Семиотиката по време на древногръцката цивилизация".
 

Прикачени файлове