facebook

Стойна ПОРОМАНСКА

Стойна ПОРОМАНСКА

На 16 юни 2011 година удостоена със званието „Почетен професор на Нов български университет“ за основаването и утвърждаването на програма „Неоелинистика“. Стойна Пороманска е от основателите на специалността “Новогръцка филология” в различните й наименования и разновидности в СУ „Св. Кл. Охридски”, НБУ, ПУ „Паисий Хилендарски” и др., инициатор и организатор на множество научни проекти, сред които от огромно значение са двата конгреса на неоелинистите от балканските страни, изследовател на гръцките диалекти в България с признат и извън страната ни научен авторитет, автор на два учебника по новогръцки език, двигател на културния обмен с Гърция и не на последно място – човек със завидна творческа енергия и ценен преподавателски опит.
Член на Дружеството по новогръцка  диалектология – Атина,  Член на Аркадийската Академия - Гърция, Председател на Дружеството на неоелинистите на България “К. Паламас” (до 2005), Член на Сдружението на преводачите в България.