facebook

София ШИШМАНОВА

София ШИШМАНОВА

На 24 март 2003 г. удостоена със званието "Почетен професор на Нов български университет" за научна и преподавателска дейност и за принос в областта на телевизионната техника и апаратура. Проф. Шишманова произнася академична лекция "Мислене в дигитална среда" и представя студентския филм “Гора зелена” на студента Димитър Славчев от програма “Графичен дизайн”. Професионалната реализация на проф. Шишманова преминава през Българска национална телевизия и Комитета за телевизия и радио - Лаборатория за техническо развитие и внедряване на нови средства, през преподаването и рецензирането на редица програми и курсове, свързани с арттехниката, телевизията и киното. Сред многобройните й научни публикации са книгите “Основи на телевизията” – 1986 г., “Телевизионна техника и технология” – 1992 г., “Цифрови камери”, 2002 г. Създател е на учебния филм “Принципи на цветната телевизия”. Участва в международния проект на Министерство на образованието и науката - “Изграждане на Национален технологичен информационен разпространителски център (НТИРЦ)”. Носител на наградите Сребърен орден на труда – 1972 г., Награда на НТС за активно участие в дейността на съюза – 1970 г., Награда на НТС за изграждане на техническа база на БНТ – 1969 г. Сред най-новите й членства е това към експертната група “Мултимедийни технологии” към МОН. От 1994 г. преподава в Нов български университет.