facebook

Серафим СЕРАФИМОВ

Серафим СЕРАФИМОВ

На 21 януари 2000 г. удостоен със званието "Почетен професор на Нов български университет" за постижения в областта на дизайна и художествената култура, за многостранна и ползотворна работа в програмите на департамент "Пластични изкуства". Проф. Серафимов е защитил аспирантура в Берлинската художествена академия и доцентура в Академията за изкуство и дизайн “Burg - Ciebichenstein” - Хале. От 1965 г. се реализира в педагогическата област. Работи като асистент, доцент и гост-професор в Академията за изкуство и дизайн “Burg - Ciebichenstein” в Германия и като доцент и професор в Националната художествена академия - София. Награждаван е с орден “Кирил и Методий” I степен и “Червено знаме на труда”, както и с награда за постижения в изкуството “Cutes Dezidn”, Германия. Проф. Серафимов е един от основателите на департамент “Пластични изкуства” в НБУ, в който работи като преподавател.