facebook

Николай Сердев

Николай Сердев

На 24 октомври 2006 г. удостоен със званието “Почетен професор на Нов български университет” за цялостен принос към Нов български университет и като създател на програмата “Естетична хирургия и медицина” към Центъра за продължаващо обучение на НБУ. Д-р Сердев произнася академично слово на тема “Авторски мини-инвазивни методи – приноси в естетичната хирургия”. Д-р Сердев е хирург с практически и изследователски принос в областта на естетичната козметична хирургия. От 1993 г. е председател на Българското дружество по естетична хирургия и медицина и ръководител на Медицински център по естетична хирургия и медицина. От 2006 г. е Национален консултант по естетична козметична хирургия. От 1998 до 2000 г. и от 2002 до 2004 г. е президент на Балканската академия по козметична хирургия, а понастоящем е Председател на борда й. Д-р Сердев е почетен професор на Източно-азиатската академия от 2005 г., член на редакционния съвет на 3 международни специализирани научни списания за козметична хирургия и медицина, издавани в САЩ, Испания и онлайн. Член е на Борда на Международната и Европейската академия по козметична хирургия, член на борда на попечителите и член на международната изпитна комисия към Международния борд по козметична хирургия. Носител е на редица почетни звания: Почетен член на Австралийската, Южно-Американската, Френската и Румънската академии по козметична хирургия, на награда за „Превъзходство и всеотдайност в естетичната хирургия”, световен лидер в козметичната хирургия, сред 100-те най-добри козметични хирурзи на хилядолетието. Носител е на медали “Най-добри козметични хирурзи в Европа” и “Екселенция”.