facebook

Людмил МАВЛОВ

Людмил МАВЛОВ

На 3 юни 2003 г. удостоен със званието "Почетен професор на Нов български университет" за цялостна творческа и преподавателска дейност в програмите на департамент “Когнитивна наука и психология” и за приноса към развитието на съвременните обучителни методи в НБУ. Произнася академична лекция на тема "Език и интелигентност". Проф. Мавлов е специализирал и работил в областта на неврологията и психиатрията в Карловия университет в Прага, в Неврологично отделение на Окръжната болница във Варна, в Неврологичното отделение на Транспортна болница в София, в Неврологичната клиника на Университетската болница “Александровска” при Висш медицински институт в София, в Университетската болница “Салпетриер” в Париж и т.н. Кариерата му преминава и като научен сътрудник по неврология в Института за изучаване на мозъка при БАН, Лабораторията по невропсихология в Института за изучаване на мозъка при БАН. Член е на Комисията по философски, психологически и педагогически науки към ВАК, Комисията по медицински науки към ВАК. Проф. Мавлов е Председател на Специализирания научен съвет по неврология и психиатрия към ВАК и Консултант по неврология на Министерството на здравеопазването, както и Член на Съвета на Централно- и Източноевропейския институт по когнитивна наука и мн. др. Работил е като главен редактор на “Neurologia Balkanica”, член на редколегията на “Българско психологично списание” и на списание “Специална педагогика”.