facebook

Георги ФОТЕВ

Георги ФОТЕВ

 На 21 септември 2011 г. удостоен със званието „Почетен професор на Нов български университет“ за приноса му за изграждане и утвърждаване на Университета. На церемонията изнася академична лекция на тема „Диалогът като конститутивен принцип на социалния живот“. Между 1988 и 1989 година води лекции в Московския университет. От 1989 година е професор и заместник-директор на Института по социология към БАН. В периода 1990-1991 година става министър на науката и висшето образование. През 1992-2003 година е директор на Института по социология към БАН. От 2004 до 2006 е член на Управителния съвет на фондация „Демокрация“. Заместник-председател Борда на директорите на Американския университет в България от 2000 до 2003 г. Член на University Council of American University in Bulgaria от 2003 г. Член на Настоятелството на НБУ.
Чел е лекции в редица престижни чуждестранни университети. Проф. Фотев е автор на над 200 научни публикации, значителен брой от тях в чужбина. Има научни публикации в над 15 страни. Сенатът на Европейската академия на науките и изкуствата го избира за действителен член на академията през 1993 г. Членува и в други международни научни организации. Почетен гражданин на щата Оклахома (САЩ). Носител на годишна награда на БАН и на СУ „Св. Климент Охридски“ за книгата „Социална реалност и въображение”, Носител е на почетния знак със синя лента на СУ „Св. Климент Охридски”, Носител е на наградата Distinguished Service Award of American University in Bulgaria, 2003 г., Носител на наградата „Христо Г. Данов“ за хуманитаристика за книгата „Дисциплинарна структура на социологията”, 2007 г.