facebook

Джон ДИЙЛИ

Джон ДИЙЛИ

На 2 юни 2005 г. удостоен със званието "Почетен професор на Нов български университет" за принос в областта на семиотиката и философията и развитието на магистърската и докторската програма по семиотика в НБУ. Проф. Дийли произнася академична лекция на тема “Идеята за университета”. Проф. Дийли е преподавал в редица университети, между които Университетът “Св. Томас", Хюстън, САЩ, Университетът в Хелзинки, Университетът в Мексико сити, Университетът в Бело Оризонте – Бразилия, Университет в Блумингтън, Индиана. През пролетта на 2005 г. проф. Дийли е гост професор в НБУ по програма Фулбрайт. Два пъти е носител на наградата за най-добро есе “Моутон”, печелил е първа награда за изследователска работа на факултета Стейн, Университета Saint Thomas, Хюстън (2003), избиран е за вицепрезидент през 1999 г. и за президент през 2001 г. на Семиотичната общност в САЩ, Вицепрезидент е на Международната асоциация за семиотични изследвания. Издал е 13 монографии и 2 учебни издания, редактор е на редица изследвания.