facebook

Боряна ПИРЬОВА

Боряна ПИРЬОВА

На 3 юни 2003 г. удостоена със званието "Почетен професор на Нов български университет" за цялостна творческа и преподавателска дейност в програмите на департамент “Когнитивна наука и психология” и за принос в развитието на съвременните обучителни методи в НБУ. Произнася академична лекция на тема "Мозък, разум и емоции". Проф. Боряна Пирьова е физиолог и невробиолог с богат преподавателски, научноизследователски и експертен принос за университетското образование в България. Работила е в Катедрата по физиология на Медицинския университет в София. Автор е на редица специализирани изследвания в областта на психологията, невробиологията и езиковите функции, сред които и изданията “Функции на бъбрека”, “Биологична психология” и “Поведенческа медицина” и екипните изследвания “Бъбрек и телесни течности», “Физиологича регулация на основни жизнени процеси”, “Физиология на движенията и физическата работа”, “Анатомия и физиология на човека”. Членува в Специализирания научен съвет по физиология, фармакология и патофизиология, в Научния експертен съвет по медицина към Националния фонд за научни изследвания при МОН, председателства Комисията за биологични и медикобиологични науки при ВАК и др.