facebook

Александър ФОЛ

Александър ФОЛ

На 21 май 2003 г. удостоен със званието "Почетен професор на Нов български университет" за цялостната творческа и преподавателска дейност в програмите на департамент “Средиземноморски и Източни изследвания” и за принос към развитието на науките за древността в НБУ. Произнася академична лекция на тема "Човекът във видовете време и пространства". Проф. Фол е реализирал богата изследователска дейност в областта на античната и българската култура, в областта на старата история и тракологията. Има над 40 години преподавателска дейност. Основател е на Института по тракология при БАН и е бил негов директор от 1972 г. до 1992 г. Чел е лекции в Англия, Германия, Франция, Холандия, Швеция и Япония. Бил е министър на просветата и зам.-министър на културата. Носител е на орден "Стара планина” - I ст. и на Орден за изкуство и наука на Франция.