facebook

Жил Руе

Жил Руе

Удостоен с титлата „Почетен доктор на Нов български университет“ на 19 май 2014 г. за неговото активно сътрудничество и принос към развитието на образователната, научната и издателската дейност на НБУ, както и за неговия ангажимент да продължи да работи за каузата на университета. За цялостното му успешно и иновативно преподавателско и издателско дело за изграждане на международна университетска общност.

Проф. Руе има ярка научна кариера с много специализации в Университета Рьоне Декарт на Париж по науки за образованието, Университета в Реймс по литература и хуманитарни науки и обучение по икономика и административно управление. Защитава  докторат по история на тема „Новият режим“ в университета в Реймс. Следват години на изследователска работа, след които получава свидетелство за право на обучение по икономика, право и административно управление. През 1991 г. защитава докторат по икономически науки „Анализ на индустриалните пазари и стратегии“. По-късно придобива квалификация и хабилитация като ръководител на научни изследвания (доцент).

Мащабът на неговата преподавателска и научна кариера непрекъснато се разширява: избран е за професор на университетите от Националния съвет на университетите, за професор на университетите в науките за образованието към Университета на Реймс-Шампан-Арден, за професор по европейските изследвания в университета в Банска Бистрица (Словакия), където от ноември 2013 г. е професор и по международни отношения. Професор Руе е титуляр на катедра Жан Моне ад персонам в интердисциплинарни изследвания на Европейския съюз („Идентичности и култури на Европа“) от септември 2009 и аташе по научното и университетското сътрудничество към Френския институт в София от декември 2010 г.

Активно участва в създаването и развитието на бакалавърски, магистърски и докторски програми, както и в разработването на първите дистанционни програми за обучение по икономика и управление в Университета „Шампан-Арден“. Бил е гост-професор в Германия, Ирландия, Русия, Словакия, Индия, Грузия и България (в София и Пловдив), организирайки  международното университетско сътрудничество в рамките на програмите Еразъм, Темпо, Леонардо.

Проф. Руе е носител на следните отличия: доктор хонорис кауза на Държавния университет на гр. Орел (Русия, 2003); сребърен медал на Университет „Александър Дубчек“ (Словакия, 2008); медал на Факултета по икономика на Университета „Матей Бел“ (Банска Бистрица, 2008) и сребърен медал от същия университет, 2009.
Проф. Руе участва като член на екип или ръководител на множество изследователски проекти и има множество публикации в различни области, които отразяват неговата интердисциплинарна нагласа.

Проф. Жил Руе развива впечатляваща издателската дейност като създател и координатор на поредици за културите и политиките на съвременна Европа. В България създава и ръководи колекцията „Либер Либер“ (съвместно с издателство Сиела). Заедно с Издателството на Нов български университет създава колекцията „Европа – разбирана и правена“, от която до момента са публикувани седем книги.
Благодарение на активното му сътрудничество с Нов български университет, което започва още когато идва в София, досега с негово съдействие са проведени над двадесет международни семинара и повече от десет публични лекции с гост-лектори от различни университети.

 

Прикачени файлове