Серж Воликов

Серж Воликов

Удостоен с титлата “Почетен доктор на Нов български университет” на 21 май 2009 година. Титлата се присъжда за неговия принос и активна дейност по разширяване връзките на Нов български университет с френските академични среди и като признание за личната и професионалната му ангажираност с образованието и социалните изследвания. Проф. Серж Воликов е ръководител на престижната мрежа на Домовете на науките за човека, професор в Университета в Дижон, с изследователски принос в областта на най-новата европейска социална и политическа история.  Автор е на над 55 монографии и студии. Сред най-забележителните му публикации са книгите: Битките на паметта,  Червено и розово. Две столетия европейски социализми, Комунистическите култури през XXвек. Между войната и модерността. Той е един от авторите на мащабния проект за създаване на дигитални корпуси за изучаване на политическата памет.  Изнасял е лекции в Бразилия, САЩ, Великобритания, Германия, Русия, Китай, Испания, Гърция, Румъния, Швейцария, Мексико. Проф. Воликов участва в международните конференции, организирани от департамент “Политически науки” на НБУ,  автор е в международни колективни публикации, както и  научен ръководител на докторанти от НБУ.

На официалната церемония по удостояването с почетната титла проф. Серж Воликов произнася академична лекция “Паметите на комунизмите”.