facebook

Ричърд Паркинсън

Ричърд Паркинсън

Удостоен с титлата „Почетен доктор на Нов български университет“ на 25 април 2006 година.

Титлата се присъжда за принос към египтологията.

Проф. Ричърд Паркинсон е сред световнозначимите имена в египтологията. Работи в департамент „Древен Египет и Судан“ в Британския музей като пазител на египетската колекция.

Завършил е Оксфорд, където защитава докторска дисертация на тема „Приказката за красноречивия селянин: издание на текста и коментар“, а по-късно работи като сътрудник на Ориенталиския оксфордски институт.

Преподавателската му дейност е свързана с курсове по старо-, средно-, късноегипетски и коптски, йератика, лекции по египетско изскуство, история и културата към Ориенталския факултет, Оксфорд. Работи по проекти, свързани с папирусите от Рамесеума, с Розетския камък, с различни египетски музейни колекции.

На официалната церемония по удостояването с почетната титла проф. Паркинсън произнася академична лекция “Как и защо четем древноегипетска поезия”.
 

Прикачени файлове