Ричърд Паркинсън

Ричърд Паркинсън

Удостоен с титлата “Почетен доктор на Нов български университет” на 25 април 2006 година. Титлата се присъжда за принос към египтологията.  Проф. Ричърд Паркинсон е сред световнозначимите имена в египтологията. Работи в департамент “Древен Египет и Судан” в Британския музей като пазител на египетската колекция. Завършил е Оксфорд, където защитава докторска дисертация на тема “Приказката за красноречивия селянин: издание на текста и коментар”, а по-късно работи като сътрудник на Ориенталиския оксфордски институт. Преподавателската му дейност е свързана с курсове по старо-, средно-, късноегипетски и коптски, йератика, лекции по египетско изскуство, история и културата към Ориенталския факултет, Оксфорд. Работи по проекти, свързани с папирусите от Рамесеума, с Розетския камък, с различни египетски музейни колекции. На официалната церемония по удостояването с почетната титла проф. Паркинсънпроизнася академична лекция “Как и защо четем древноегипетска поезия”.
 

Прикачени файлове