facebook

Н. Пр. Джефри Кийтинг

Н. Пр. Джефри Кийтинг

Удостоен с титлата „Почетен доктор на Нов български университет“ на 17 юни 2010 година.

Титлата се присъжда за неговия принос към обогатяването на хуманитаристиката в Нов български университет, за изключителната му преподавателска работа и за щедрите дарения към Библиотеката на НБУ, за подкрепата му при установяване на сътрудничество между НБУ и ирландски университети.

Н.Пр. Джефри Кийтинг е посланик на Република Ирландия в България за периода 2005 – 2010 година, допринесъл изключително много за разпространението на ирландската култура в България.

На официална церемония по удостояването с почетната титла Н.Пр. Джефри Кийтинг произнася академична лекция на тема „Лъвове и тигри“.

Прикачени файлове