facebook

Маркхам Гелер

Маркхам Гелер

Удостоен с титлата „Почетен доктор на Нов български университет“ на 2 юни 2009 година.

Титлата се присъжда за неговия принос за развитието на българската наука за древността и за подкрепата му на българските изследователи в международното сътрудничество и образователните проекти.

Проф. Гелер е световноизвестен учен в областта на асирологията и шумерологията, с изследователски принос в областта на изучаването на Древна Месопотамия и сравнителното изследване на древните общества. Той е професор по семитски езици в Университетския колеж, Лондон и ключова фигура в института „Макс-Планк“ за история на науката, Берлин.

Автор е на множество книги, посветени на древната медицина и магическа практика, на публикацията на шумерските литературни текстове като: Forerunners to Udug-hul:  Sumerian Exorcistic Incantations, Wiesbaden 1985; Ur III Incantations from the Frau Professor Hilprecht-Collection, Jena, 2003;  Renal and Rectal Disease Texts, Babylonisch-assyrische Medizin, Vol 7 , Berlin, 2005; Evil Demons: Canonical Utukku Lemnutu Incantations.State Archives of Assyria Cuneiform Texts series, Helsinki, 2007; Sumerian Literary Texts, Cuneiform Texts in the British Museum, Vol. 58, London 1990.

На официалната церемония по удостояването с почетната титла проф. Маркхам Гелер произнася академична лекция „История на писмеността и азбуката“.

Прикачени файлове