Клаус Рот

Клаус Рот

Удостоен с титлата “Почетен доктор на Нов български университет” на 25 март 2005 година. 
 
Титлата се присъжда за цялостното научно дело и за активната подкрепа към хуманитарното образование в Нов български университет.
 
Проф. д-р Клаус Рот получава образование по специалностите "Американистика", "География" и "Славистика"  в университетите в Хамбург и във Фрайбург. Специализира в Абърдийн и Блумингтън. Председателства Института по европейска етнология при университета “Лудвиг-Максимилиан” в Мюнхен. Научната му кариера е свързана с развитието на етнологията в Германия. Разнообразните му научни интереси обхващат както различни сфери на етнологията, така и различни културни региони – от всекидневната култура на Балканите до популярната култура на Северна Америка. От 1982 г. работи по проект “Популярната литература на Югоизточна Европа” към Мюнхенския университет. Автор е на уникален библиографски указател на южнославянската народна култура, изработен в съавторство с българистката Габриеле Волф. От 1993 г. проф. Рот инициира международни научни проекти, посветени на социализма и постсоциализма.
 
Редактор на научната поредица “Мюнхенски приноси в областта на интеркултурната комуникация”, съредактор на една от най-престижните и ценни международни поредици “Енциклопедия на приказката” в Гьотинген, основател и главен редактор на международното списание “Етнология балканика”. Публикува на немски език “Каталог на българската приказка”. За заслугите си към българската наука проф. Клаус Рот е удостоен с почетното отличие “Марин Дринов” на Българската академия на науките.
 
На официалната церемония по удостояването с почетната титла проф. Рот произнася академична ликция "Запомненото и забравеното. По следите на социалистическото минало".

Прикачени файлове