Ив Сен-Жур

Ив Сен-Жур

Удостоен с титлата “Почетен доктор на Нов български университет” на 10 април 2009 година. Титлата се присъжда за неговия принос и активна дейност по разширяване връзките на Нов български университет с Франция и Европейския съюз и като признание за личната и професионалната му ангажираност с проблемите на образованието и междукултурния обмен. Н. Пр. Ив Сен-Жур  е дипломат, извънреден и пълномощен посланик на Френската Република в България  в периода 2004-2007 година, директор на на престижния Grand Palais – форум за най-значимите постижения и на френската, и на световната култура. Като Директор по научното, университетското и изследователското сътрудничество в Министреството на външните работи и като Съветник на министъра на външните работи, като Директор на Френския научен институт за Андите и чрез дейността си в Министерство на науката за развитие на международните отношения. концентрира усилията си в едно специфично средоточие, в пресечната точка на дипломацията, науката, културата, като по този начин допринася за  развитието на европейската история, политика и култура.
На официалната церемония по удостояването с почетната титла Н. Пр. Ив Сен-Жур  произнася академична лекция “Европейците”.

Прикачени файлове