Инголф Пернис

Инголф Пернис

Удостоен с титлата “Почетен доктор на Нов български университет” на 19 октомври 2006 година. Титлата се присъжда за принос в развитието на правото на Европейския съюз и за подкрепа към българските изследователи в международното сътрудничество и образователните проекти.
Проф. Пернис е учен в областта на правото на Европейския съюз, създател на концепцията за многостепенния конституционализъм. Кариерата му започва от Университета на Аугсбург, където прави докторат. Работи в Европейската Комисия в IV Главна Дирекция “Конкуренция”; в Правната Комисия; в периодичното издание EuropäischenZeitschriftfürWirtschaftsrecht на издателство C.H. Beck в Мюнхен; в Университета “Йохан Волфганг Гьоте” във Франкфурт и др. Автор е на множество публикации, разискващи Европейския закон за конкуренцията, Европейския закон за околната среда, и най-вече конституционния процес. Избран е за декан на правния факултет към Университет “Хумболт”, Берлин.
На официалната церемония по удостояването с почетната титла проф. Пернис произнася академична лекция “Теория и практика на Европейския конституционен съд”.
 

Прикачени файлове