Джеймс Маклеланд

Джеймс Маклеланд

Удостоен с титлата “Почетен доктор на Нов български университет” на 11 юли 2003 година.
 
Титлата се присъжда за заслуги при създаването и развитието на когнитивната наука и на невронно-мрежовия подход, както и за приноса към развитието на Централно- и Източноевропейския център по когнитивна наука към НБУ.
 
Проф. Маклеланд е основател на когнитивната наука. Преподава в Университета “Карнеги Мелън”, Питсбърг. Негови изследвания са публикувани в сп. “Лингвистичен преглед”, сп. “Памет и език”, сп. “Когнитивната невронаука”. Сред многобройните му научни изследвания и публикации е съавторството на книгата “Семантичният познавателен процес. Подход на паралелно разпределителната обработка”, съставителството на “Внимание и резултатност ХVІ: Интегриране на информацията при възприятието и комуникацията”.
 
На официалната церемония по удостояването с почетната титла проф. Маклеланд произнася академична ликция “Разпределено представяне и интерактивна обработка: Една перспектива върху човешкия ум и мозък”.