facebook

Джеймс Маклеланд

Джеймс Маклеланд

Удостоен с титлата „Почетен доктор на Нов български университет“ на 11 юли 2003 година.

Титлата се присъжда за заслуги при създаването и развитието на когнитивната наука и на невронно-мрежовия подход, както и за приноса към развитието на Централно- и Източноевропейския център по когнитивна наука към НБУ.

Проф. Маклеланд е основател на когнитивната наука. Преподава в Университета „Карнеги Мелън“, Питсбърг. Негови изследвания са публикувани в сп. „Лингвистичен преглед“, сп. „Памет и език“, сп. „Когнитивната невронаука“. Сред многобройните му научни изследвания и публикации е съавторството на книгата „Семантичният познавателен процес. Подход на паралелно разпределителната обработка“, съставителството на „Внимание и резултатност ХVІ: Интегриране на информацията при възприятието и комуникацията“.

На официалната церемония по удостояването с почетната титла проф. Маклеланд произнася академична ликция на тема „Разпределено представяне и интерактивна обработка: Една перспектива върху човешкия ум и мозък“.