facebook

Джефри Елман

Джефри Елман

Удостоен с титлата „Почетен доктор на Нов български университет“ на 11 юли 2002 г.

Титлата се присъжда за безценния му принос към създаването и развитието на когнитивната наука, за изключителните му заслуги в утвърждаването, популяризирането и дейността на Централно- и Източноевропейския център по когнитивна наука към НБУ.

Проф. Джефри Елман е световноизвестен учен в областта на когнитивната наука. Той е един от основателите на първия в света департамент по когнитивна наука в Калифорнийския университет в Сан Диего през 1986 г. и дългогодишен негов ръководител. През 1999-2000 г. е президент на Световното дружество по когнитивна наука.

Неговите изследвания са в областта на езика и езиковата обработка в човешкия мозък, създаването на модели на тези процеси, както и на модели на човешкото развитие и еволюцията на познавателните процеси.

Проф. Елман е един от създателите на подхода на невронните мрежи при разбирането на човешките познавателни процеси и създател на специален клас мрежи, които носят неговото име. Той е автор на множество статии и книги, съавтор на една монография, която разтърсва научните среди със своята революционност – „Преосмисляне на вродеността“.

Проф. Елман е член на международния консултативен съвет към НБУ. Той е един от най-ревностните почитатели на България и неин емисар в света на голямата наука.

На официалната церемония по удостояването с почетната титла проф. Елман произнася академична лекция "Учене, развитие и еволюция".
 

Прикачени файлове