facebook

Антонио Панаино

Антонио Панаино

Удостоен с титлата “Почетен доктор на Нов български университет” 20 декември 2011 година. Титлата се присъжда За неговия принос за развитието на българската ориенталистика и за подкрепата му на българските изследователи в международното сътрудничество и образователните проекти. Проф. Антонио Панаино е световноизвестен учен в областта на иранистиката, историята на античността и древната лингвистика, с принос в областта на изследване
на древноперсийската литература и култура.
На официална церемония по удостояването с почетната титла Проф. Антонио Панаино произнася академична лекция на тема „Звездата на влъхвите. Наука, фикция и истина“.

 

Прикачени файлове