facebook

Антонио Матачена

Антонио Матачена

Удостоен с титлата “Почетен доктор на Нов български университет” на 10 ноември 2014 година. Титлата се присъжда за изключителните му постижения в науката за развитието на нови направления в областта на управлението на предприятията с нестопанска цел, икономиката на сътрудничеството, предприемачеството и кооперирането на организациите, корпоративната социална отговорност на компаниите, социалното счтоводството, за създаването на нова методология, методи и техники за счетоводство, отчетност, управление, и взимане на решения с оглед обществения интерес; както и за особената му загриженост и постижения в обучението  и развитиета на млади учени и развитието на образованието в областта на бизнес икономиката, и за приноса му в развитието на образователното и научно сътрудничество между Нов български университет и Университета на Болоня в областта на бизнес икономиката.

Прикачени файлове