facebook

Алфред Келерман

Алфред Келерман

Удостоен с титлата „Почетен доктор на Нов български университет“ на 6 ноември 2002 г.

Титлата се присъжда за принос за хармонизирането на българското право с европейското и за осъществяване на правната реформа в Република България.

Проф. Алфред Келерман е роден на 09.11.1937 г. в Хага (Холандия). През 1961 г. завършва Юридическия факултет на Университета в Лийден. Работи в Правния отдел и в Директората по финанси и икономика в Европейската комисия в Брюксел. От 1966 г. работи като преподавател по право на Европейския съюз в Институт „Т.М.С. Асер“.

Бил е гост-лектор в Европейския университет във Флоренция. От 1990-2002 г. е лектор в курсовете, организирани от „Асер-колеж“. В България проф. Келерман участва в Образователната програма в Министерството на външните работи, в Образователната програма за съдиите в България, в Обучение за съдии в България.

Проф. Келерман е член на Управителния орган на Инициативата за правна реформа в България. 

На официалната церемония по удостояването с почетната титла проф. Келерман произнася академична лекция "Конституционни проблеми на присъединяването към Европейския съюз"

Прикачени файлове