facebook

Росица Иванова (2015 г.)

Росица Иванова (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: "Оценка на интеграционната политика в Република България с фокус към ромите (2005-2015)“

Научен ръководител: проф. Антоний Тодоров, д.н.

Департамент: "Политически науки"