facebook

Петър Константинов (2015 г.)

Петър Константинов (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: “Политическата реторика по време на избори: местни и президентски избори в Република България 2011-2016 г.”

Научен ръководител: проф. д-р Евгений Дайнов

Департамент: "Политически науки"