facebook

Николай Сапунджиев (2015 г.)

Николай Сапунджиев (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: “Стилови и итерпретационни особености в сонатите за цигулка от Вила Лобос”

Научен ръководител: проф. д-р Марио Хосен

Департамент: „Музика“