facebook

Елица Василева (2015 г.)

Елица Василева (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: “Самоубийството – наказателно-правни проблеми”

Научен ръководител: проф. д-р Румен Владимиров

Департамент: „Право“