facebook

Дафина Зекири (2015 г.)

Дафина Зекири (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: „Тембрите – музикалният начин за изобразяване на цветовете в композиторската практика“

Научен ръководител: проф. д-р Румен Владимиров

Департамент: „Музика“