facebook

Теодора Христова (2014 г.)

Теодора Христова (2014 г.)

Тема на дисертационния труд: „Влиянието на социалните медии върху индивида в кнсумативното общество“

Научен ръководител: проф. Георги Фотев, д.н.

Департамент: "Философия и социология"