facebook

Филип Петрунов (2015 г.)

Филип Петрунов (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: „Градски некрополи от епохата на II-то българско царство“

Научен ръководител: проф. Хитко Вачев, д.н.

Департамент: "Археология"