facebook

Виолета Шатова (2014 г.)

Виолета Шатова (2014 г.)

Тема на дисертационния труд: „Новата музейна сграда като средство за обновяване на градската среда“

Научен ръководител: проф.д-р арх.Константин Бояджиев

Департамент: "Архитектура"