facebook

Стоян Манчоров (2013 г.)

Стоян Манчоров (2013 г.)

Тема на дисертационния труд: „Приложение на модерни техники в рисуването и софтуерните решения в киното и телевизията“

Научен ръководител: доц. Станко Войков

Департамент: "Кино, реклама и шоубизнес"