facebook

Силвия Кременска (2014 г.)

Силвия Кременска (2014 г.)

Тема на дисертационния труд: „Развитие на декорацията на частните гробници на Тиванския некропол през 18-та египетска династия.“

Научен ръководител: доц. д-р Теодор Леков

Департамент: "Средиземноморски и Източни изследвания"