facebook

Петър Алексиев (2014 г.)

Петър Алексиев (2014 г.)

Тема на дисертационния труд: „Организационни и административни проблеми при въвеждането на Е-управлението в Република България.“

Научен ръководител: проф. д-р Николай Арабаджийски

Департамент: "Публична администрация"