facebook

Михаел Димитров (2014 г.)

Михаел Димитров (2014 г.)

Тема на дисертационния труд: „Динамика на сигурността в Междинна Европа (1990-2015)“

Научен ръководител: проф. Димитър Йончев, д.н.

Департамент: "Национална и международна сигурност"