facebook

Меглена Костадинчева (2013 г.)

Меглена Костадинчева (2013 г.)

Тема на дисертационния труд: „Ситулата в системата на ритуалните съдове от Древна Тракия, VII-III в.пр.Хр.“

Научен ръководител: доц. д-р Татяна Шалганова

Департамент: "Изкуствознание и история на културата"