facebook

Калин Каралеев (2013 г.)

Калин Каралеев (2013 г.)

Тема на дисертационния труд: „Звукът в киното и телевизията. Съвременни тенденции и реализация в България.“

Научен ръководител: доц. д-р Георги Арнаудов и доц. Димитър Василев

Департамент: "Музика"