facebook

Калин Калчев (2013 г.)

Калин Калчев (2013 г.)

Тема на дисертационния труд: „Разпространение на медийно съдържание за радио чрез конвенционална, онлайн и мобилна платформа.“

Научен ръководител: проф. д-р Михайл Мелтев

Департамент: "Масови комуникации"